Formulari d'inscripció 2019

DADES DEL/LA PARTICIPANT
select
DADES DEL/LA PROGENITOR/A / TUTOR/A I CONTACTE EN CAS D'EMERGÈNCIA
INFORMACIÓ PERSONAL DEL/LA PARTICIPANT
CONTINUAR >
Opció Casal
ACTIVITATS + ESPORT
ACTIVITATS + ESPORT
ACTIVITATS + ESPORT
REPÀS ESCOLAR + ACTIVITATS + ESPORT
Setmanes Demanades
JUNY            
JULIOL    
AGOST NO HI HA CASAL NO HI HA CASAL   SETEMBRE
              NOMÉS VORA
Excursions
SETMANES EXCURSIÓ EDAT PREU PREU 2 GERMANS SEL·LECCIONAR
1 NO HI HA EXCURSIÓ
2 CIRCUIT D'AVENTURES +4 anys 25,00€ 40,00€
3 AQUALEON TOTS 30,00€ 50,00€
4 CAP DE SETMANA CASA DE COLÒNIES TOTS 50,00€ 90,00€
5 ACTIVITATS NÀUTIQUES / GRANJA HÍPICA NAUT: +6 anys / HIP: -6anys 25,00€ / 20,00€ 40,00€ / 30,00€
6 ESCALADA +5 anys 20,00€ 30,00€
7 NO HI HA EXCURSIÓ
8 LES DEUS AVENTURA TOTS 25,00€ 40,00€
9 NO HI HA EXCURSIÓ

Les excursions no són obligatòries.

Les places de les excursions només quedaràn reservades mitjançant el pagament.

Recordem que, el pagament de les excursions van a part del preu setmanal del casal.

ACOLLIDA MATINAL

JUNY JULIOL
AGOST NO HI HA CASAL NO HI HA CASAL SETEMBRE  

En cas de necessitar el servei per a dies esporàdics:

Trucar a oficines: 930153536

Parlar amb el/a coordinador/a del centre.

MENJADOR

JUNY JULIOL
AGOST NO HI HA CASAL NO HI HA CASAL SETEMBRE  

En cas de necessitar el servei per a dies esporàdics:

Trucar a oficines: 930153536

Parlar amb el/a coordinador/a del centre.

< PAS ANTERIOR CONTINUAR >
DECLARO I AUTORITZO

DECLARO:

Qué són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s'adjunta, i que estic obligat/da a comunicar a SENSACIÓN ACTIVA S.L. de qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant. Que estic al corrent i accepto les condicions de l'empresa SENSACIÓN ACTIVA S.L.

AUTORITZO:*

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA

LES SEGÜENTS PERSONES SERAN LES RESPONSABLES DE LA RECOLLIDA DEL MEU/MEVA FILL/A A LA SORTIDA DEL CASAL, A LES 14:00 O 15:30 EN EL CAS DE QUEDAR-SE AL MENJADOR:

NOM RELACIÓ TELÈFON

NORMATIVA DEL CASAL:

SIGNATURA CONFORME

Signatura conforme:

< PAS ANTERIOR