AUDITORIES I CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI

SUPERVISEM QUE ELS OBJECTIUS ESTABLERTS ES PORTIN A TERME

EQUIP PROPER I DE QUALITAT

VOCACIÓ I AMB ACTITUT POSITIVA

SEGURETAT I TRANQUIL·LITAT PER LES FAMÍLIES

TÈCNICS PROFESSIONALS I AMB RESPONSABILITAT, AMB FORMACIÓ INTERNA DE SEGURETAT

DEPARTAMENT I+D, SELECCIÓ I FORMACIÓ

INNOVEM I DESENVOLUPEM NOUS PROGRAMES CONSTANTMENT,

FEM UNA SELECCIÓ DEL PERSONAL BASTANT EXIGENT I ELS FORMEM PER PORTAR A TERME ELS NOSTRES PROJECTES.

SENSACIÓN ACTIVA S.L., neix de la idea d’educar a través d’activitats i de l’esport, poder transmetre valors i habilitats socials en edats infantils per construir unes bases emocionals i motrius que serveixin pel futur dels nostres participants.

Donem una resposta molt treballada i positiva a les necessitats de les famílies, que estiguin tranquil·les i que puguin confiar en un equip proper i de qualitat per poder deixar els seus fills/es és la nostra motivació cada dia.

Treballar amb Sensación Activa S.L. és una decisió encertada.

MISSIÓ

DONAR SUPORT A LES FAMÍLIES A TRAVÉS DE PROGRAMES D’ACTIVITATS INNOVADORS, FOMENTAR LA CREACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL I DONAR UNA SEGURETAT ECONÒMICA, FORMAR A JOVES AMB INSPIRACIÓ I TREBALLAR PER UN MILLOR FUTUR DONANT IMPORTÀNCIA ALS VALORS HUMANS, EL MEDIAMBIENT I LES PERSONES.

Valors

Mediambiental

Seguretat

Treball en equip

Habilitats Socials

Confiança

Passió

Responsabilitat

Inclusió

Igualtat

PROPOSTA DE VALOR

ENS PREOCUPEM DEL FUTUR DE TOTS ELS INFANTS, DE LES SEVES HABILITATS SOCIALS, DE LES SEVES EMOCIONS, I DONEM SUPORT A LES FAMILIES D’UNA MANERA SEGURA, PROPERA I DE QUALITAT.