Els beneficis de realitzar extraescolars amb Sensación Activa S.L.

Gairebé, la gran majoria de nens i nenes, dugen a terme activitats extraescolars, que són aquelles que es realitzen fora de l’horari escolar.

Però quins beneficis té, practicar activitats fora de l’escola?

Segons la nostra experiència, veiem una tendència social, que moltes famílies necessiten ampliar l’horari de l’escola per conciliar la vida laboral i personal, però hem de tenir molt clar amb qui deixem i a on deixem als nostres fills i filles.

A Sensación Activa, ho tenim molt clar, i com empresa educativa, el que volem és un espai altament educatiu.

COM ESCOLLIR BÉ?

Abans d’apuntar al petit o petita, a una activitat extraescolar, hem d’analitzar bé les preferències d’aquest/a, la seva edat, les seves necessitats i els horaris de les activitats.

Hem d’analitzar totes aquestes dades, perquè l’activitat no s’entengui com un càstig o una obligació, sinó com una activitat divertida i educativa.

Aquestes activitats han d’aportar valors, formació, aprenentatge, habilitats socials i sobretot habilitats emocionals.

Però no tot és fer activitats extraescolars, els nens i nenes també necessiten temps d’avorriment, ja que són en aquests moments quan no se sap que fer, quan el cervell comença a treballar per imaginar, crear i ser productiu.

I cada cop més ens trobem amb molts pares i mares, que volen omplir el temps lliure de l’infant amb un munt d’obligacions, i sinó tirem de tecnologies com la tauleta o mòbil.

El nostre projecte extraescolar, de Sensación Activa S.L., es fomenta sobre unes bases educatives, treballades profundament amb la finalitat pedagògica d’acompanyar a l’infant, per entregar les eines necessàries perquè treballi de forma inconscient les habilitats socials i emocionals, a més de valors com l’autoestima, companyonia, respecte, pertànyer a un grup.

Per altra banda, l’equip que hi ha darrere, també és molt important, l’equip d’educadors, Sensación Activa, compta amb un centre de formació i aposta per un equip proper, atent amb capacitat d’estimar i ensenyar als infants. Per aquest motiu, un cop els seleccionem, els formem i entreguem els recursos necessaris perquè puguin fer el seu treball.

La nostra missió és donar resposta a les necessitats de totes les famílies que confien en nosaltres, i entregar totes les eines educatives necessàries a tots els infants que realitzin activitats extraescolars a les escoles on estem.